Naše služby

Predbežná cenová ponuka

Cenová kalkulácia.
Predbežná cenová ponuka

Na základe zaslanej požiadavky (emailom resp. formulárom „CENOVÁ PONUKA“ na našej stránke) Vám bezplatne vypracujeme predbežnú cenovú ponuku.

Pre čo najpresnejšie vypracovanie je potrebné zadať :

 • rozmery a členenie okien, dverí
 • farbu okien, dverí
 • druh profilu
 • druh skla (izolačné dvojsklo resp. trojsklo)
 • požadované doplnky (parapety, žaluzie, siete proti hmyzu atď.)
 • požadované práce ( demontáž, montáž, murárske práce atď.)
 • miesto montáže

Zameranie rozmerov a obhliadka stavby

Zameriavač

Po potvrdení záujmu o okná podľa predbežnej cenovej ponuky dohodneme so zákazníkom termín zamerania. Technik okná a dvere zamerá a dohodne všetky špecifikácie objednávky (práce spojené s výmenou okien a dverí, doplnky – parapety, siete proti hmyzu, žalúzie atď.). Pre bezproblémový priebeh zamerania je potrebné zabezpečiť prístup k oknám. Pri zameraní technikom účtujeme paušálny poplatok za zameranie vo výške 35,-€ s DPH. Pri nami realizovanej zákazke bude tento poplatok odpočítaný z ceny montáže, t.z., že zákazník vlastne aj za zameranie „neplatí“. Po vyhotovení CP na základe reálne nameraných rozmerov sa platí záloha obvykle vo výške 50 % z celkovej ceny bezhotovostne na základe zálohovej faktúry. Na základe cenovej ponuky po zameraní vypracujeme aj Zmluvu o dielo ( ZoD ). Až po zameraní a zložení zálohy celú zákazku objednávame. Po namontovaní a dokončení zákazník doplatí zvyšok doplatku na základe vyúčtovacej faktúry a dodacieho listu.

Demontáž

Demontáž

Demontážou sa rozumie vybúranie pôvodných okien vnútorných a vonkajších parapetov (v prípade, že to zákazník požaduje).

Montáž KLASIK

Montáž Klasik

Montážou sa rozumie montovanie výrobkov do pripravených otvorov (ukotvenie do ostenia a vyplnenie špáry polyuretánovou penou), osadenie parapetov vonkajších a vnútorných (ak sú súčasťou dodávky), zabezpečenie výrobkov k ich plnej funkčnosti. Kotviaci materiál a PUR pena sú v cene montáže.

Montáž SWS

Montáž SWS

MONTÁŽ SWS – trojrovinová montáž s páskami, nalepenie vonkajšej paropriepustnej a vnútornej parotesnej tesniacej pásky od firmy SOUDAL.

Od 1. 1. 2010 je v platnosti norma STN 733134, ktorá ukladá povinnost stavebníka utesnit škáry pri osadení stavebných výplní paropriepustnými a parotesnými izolacnými páskami – MONTÁŹ SWS. Zákazník bude na túto skutocnost upozornený.

SWS montáž

 

Letak-sws montáž sk.pdf

Murárske práce ostenie (špalety)

Murárske práce

Murárskou prácou sa rozumie vyspravenie vnútorného a vonkajšieho ostenia (špaliet) v rozsahu dohodnutom s objednávateľom pri zameraní. Omietky a tmely sú v cene práce.

Upratanie po montáži

Upratanie po montáži

Pri práci, ako je výmena okien je nemožné sa vyhnúť znečisteniu priľahlých priestorov. Práce sa snažíme vykonať ohľaduplne a s dôrazom na minimalizáciu znečistenia priestorov montáže. Samozrejmosťou je upratanie miesta montáže po ukončení prác.

Ekologická likvidácia odpadu

Ekologická likvidácia odpau

Ekologickou likvidáciou sa rozumie odvoz rámov, krídiel, sutiny vzniknutej pri demontáži okien z miesta stavby a uloženie tohto odpadu na skládku na to určenú.

Menšie stavebné práce

Drobné stavebne práce
Vykonávame drobné stavebné práce:
 • výmenu drevenej balkónovej steny za murovanú
 • vymurovanie bytového jadra
 • stierkovanie
 • obklady
 • dlažby

Predaj na splátky

Nákup na splátky

Vieme, že najväčšiu radosť z výrobku človek zažije, keď si ho kúpi hneď. Splatiť výrobok je predsa omnoho ľahšie ako dopredu šetriť. Preto sa snažíme priniesť čo najjednoduchší a najvýhodnejší nákup na splátky cez spoločnosť Quatro.